Wroclaw University of Science and Technology

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile Wroclaw University of Science and Technology arasında Erasmus ders verme hareketliliği kapsamında, Mühendislik Fakültemize gelen Polonyalı Akademisyenler, 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında Mühendislik Fakültesini ziyaret etmişlerdir. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği, Maden, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri (Yer Bilimleri) ile Kimya Mühendisliği ve Kimya bölümlerine bilimsel sunumlar yapan Polonyalı misafirler, aynı zamanda Üniversitelerini ve Bağlı bulundukları bölümleri tanıtarak, ikili işbirliklerin geliştirilmesi amacıyla ilgili Bölümlerin öğretim üyeleri ve öğrencileri ile temaslarda bulunmuşlardır. Gelen akademisyenler ve bilimsel sunum başlıkları aşağıda verilmiştir.


Dr. Agnieszka Trusz (Faculty of Environmental Enginnering),

Sunum başlığı: "We and the World Around Us - Biology in Environmental Engineering"


Dr. Katarzyna Luszczek (Faculty of Geoenginnering, Mining and Geology),

Sunum başlığı: "Meteorites - What We Can Learn From The Space Rocks?"


Dr. Anna Jakubiak-Marcinkowska (Faculty of Chemistry),

Sunum başlığı: "Molecular İmprinting Materials - New Tools For Special Assigments"


Dr. Lukasz Radosinski (Faculty of Chemistry),

Sunum başlığı: "Opto-Engineering - The Modern Alchemy"