2021-2022 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru

Türkiye Ulusal Ajansı üniversitelerimizi bilgilendirerek Program Kılavuzu ve Uygulama El Kitabının (Program Rehberi) yayınlanmamış olması sebebiyle, 2021 proje dönemi için yerleştirmelerinin ertelenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştur. 2021-2027 dönemi için Erasmus+ programlarını kapsayacak kurallar ve/veya hibeler konusunda çeşitli değişiklikler beklenmektedir. Ancak, söz konusu değişiklikleri içeren Program Rehberi için Avrupa Komisyonu tarafından hazırlıkları devam etmekte olduğundan, henüz yayınlanmamıştır.

Program rehberinin ne zaman yayınlanacağı henüz netleşmediğinden, 2021-2022 Güz dönemi için bazı üniversitelerin nominasyon son başvuru tarihlerinin geçmesi ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda hareketliliklerin 2021-2022 Güz döneminden 2021-2022 Bahar dönemine ertelenmesi söz konusu olabilecektir.