Koordinatörler


ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRÜ

Prof.Dr.Sevinç HATİPOĞLU (Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi)


ERASMUS KURUM KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Doç.Dr.Zeynep ORMAN  (Mühendislik Fakültesi)


FAKÜLTE, MESLEKYÜKSEKOKULU VE ENSTİTÜ ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 

Prof. Dr. Tania Marur       Fakülte Koordinatörü                     taniamarur@gmail.com    22504-21563
Prof.Dr. Muhlis Cem Ar    Fakülte Koordinatör Yardımcısı    mcemar68@yahoo.com    21587-21278

ORMAN FAKÜLTESİ
Dr. Öğr. Üyesi Vedat Beşkardeş            Fakülte Koordinatörü                   vkardes@istanbul.edu.tr     25100
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Çoban           Orman Mühendisliği                     scoban@istanbul.edu.tr      25242
Dr. Öğr. Üyesi E. Seda Erdinler             Orman Endüstri Mühendisiliği     seda@istanbul.edu.tr          25370
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Yeşim Çağlayan    Peyzaj Mimarlığı                             ayesim@istanbul.edu.tr      25393

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Zeynep Orman                          Fakülte Koordinatörü                                  ormanz@istanbul.edu.tr                   17454
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Güneş                Elektrik -Elektronik Mühendisliği               gunesi@istanbul.edu.tr                     17781
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ündül                     Jeoloji Mühendisliği                                     oundul@istanbul.edu.tr                    17833
Dr. Öğr. Üyesi Ethem Görgün                 Jeofizik Mühendisliği                                   ethem.gorgun@istanbul.edu.tr        17592
Doç.Dr. Hatice Başpınar Küçük              Kimya                                                             baspinar@istanbul.edu.tr                  17803
Prof.Dr.İsmail Aydın                                 Kimya Mühendisliği                                     iaydin@istanbul.edu.tr                       17787

Dr. Öğr. Üyesi Tolga Ensari                     Bilgisayar Mühendisliği                               ensari@istanbul.edu.tr                       17827

Araş.Gör. Dr. Sinem Büyüksaatçı Kiriş  Endüstri Mühendisliği                                 sinemb@istanbul.edu.tr                     17750
Araş. Gör. Derya Karabulut                    Makine Mühendisliği                                   deryakarabulut@istanbul.edu.tr       17713
Doç. Dr. İlda Vergili                                  Çevre Mühendisliği                                      ilda@istanbul.edu.tr                            17645
Öğr.Gör.(Doç.) Dr. Savaş Erdem            İnşaat Mühendisliği                                     savas.erdem@istanbul.edu.tr            17923
Dr. Öğr. Üyesi Derya Dışpınar                Metalurji ve Malzeme Mühendisliği         deryab@istanbul.edu.tr                       17697
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Özdemir               Maden Mühendisliği                                   orhanozdemir@istanbul.edu.tr          17542
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Koraltürk           Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği    gaydin@istanbul.edu.tr                         17809
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kırıcı                        Mühendislik Bilimleri                                 pkirci@istanbul.edu.tr                          17826


VETERİNER FAKÜLTESİ
Prof.Dr. Nuri Turan                                 Fakülte Koordinatörü                                iarcvet@istanbul.edu.tr               17003-17004
Prof. Dr. Ali Aydın                                    Fakülte Koordinatör Yardımcısı               iarcvet@istanbul.edu.tr               10782
Prof. Dr. Funda Bağcıgil                          Fakülte Koordinatör Yardımcısı               iarcvet@istanbul.edu.tr               17065

HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Sevinç Hatipoğlu                    Fakülte Koordinatörü                                 shatip@istanbul.edu.tr                            13027
Prof. Dr. Sevinç Hatipoğlu                     Almanca Öğretmenliği                               shatip@istanbul.edu.tr                            13027
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yılmaz                 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr  oyilmaz64@gmail.com                             13200
Doç. Dr. Işıl Koç Sarı                               Fen Bilgisi Öğretmenliği                            isilkoc@istanbul.edu.tr                             11997
Dr. Öğr. Üyesi Can Denizci                    Fransızca Öğretmenliği                             can.denizci@istanbul.edu.tr                    12038
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Güner                   İlköğretim Matematik Öğretmenliği        pınar.guner@istanbul.edu.tr                  11991
Dr. Öğr. Üyesi Devrim Günay               İngilizce Öğretmenliği                                devgunay@istanbul.edu.tr                      13185
Araş. Gör. Dr. Firdevs Burçak               Okul Öncesi Öğretmenliği                         firdevsburcak@gmail.com    
Dr. Öğr. Üyesi Marileana Z. L.Taşcılar Özel Eğitim Öğretmenliği                          marilenaleana@yahoo.com                    13043
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Sart                    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık        gamzegazi@gmail.com                            13058
Araş. Gör. Dr. İsmail Özsarı                  Sınıf Öğretmenliği                                       ismailozsari@gmail.com                          11987
Prof.Dr.Mehmet Açıkalın                      Sosyal Bilgiler Öğretmenliği                      acikalin@istanbul.edu.tr                          13410
Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün                  Türkçe Öğretmenliği                                  sdilid@yahoo.com                                     12020

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
        
Doç.Dr.Derya Çelik                               Fakülte Koordinatörü                 ptderya@hotmail.com.                                         40169
Dr. Ögr. ÜyesiDr. Ayşe Z.Alpözgen    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    azengin@istanbul.edu.tr                                      40167
Dr. Ögr. Üyesi Dr . Zahra Polat          Odyoloji                                          zahra_polat@yahoo.com.                                    22684
Dr.Nur Elçin Boyacıoğlu                      Ebelik                                              nur.boyacioglu@istanbul.edu.tr                         40136
Araş.Gör. Canser Boz                          Sağlık Yönetimi                             canser.boz@istanbul.edu.tr                                 40175
Doç.Dr.Orhan Koçak                           Sosyal Hizmet         
Dr. Ögr. ÜyesiDr.Tümer Ulus            Gerontoloji                                     tumerulus@istanbul.edu.tr                                  40151

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Doç.Dr.İlkay Güngör                     Fakülte Koordinatörü                         ilkay1979@yahoo.com                            27088
Dr. Ögr. Üyesi Duygu Özen                                                                        duyguozen@gmail.com                           27116
Araş.Gör.Selda Çağlar                                                                                 sedac@istanbul.edu.tr                             27126
Araş.Gör.Selda Seçginli                                                                               vsmerey@yahoo.com                               27108
Araş.Gör. Gönül Bodur                                                                               gnlbodur@istanbul.edu.tr                        27150
Araş.Gör.Emine Aktaş                                                                                 emineak@istanbul.edu.tr                         27028

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Mehmet Öztürk                 Fakülte Koordinatörü                        iumozturk@yahoo.com                     17342-18750
Araş. Gör. Hamdi Özdemir              Birim Koordinatörü                           hamdiozdemir@istanbul.edu.tr    
Araş. Gör. Osman Ateş                     Antrenörlük Eğitimi                          osman-ates@hotmail.com                 17344
Okut. Bora Çavuşoğlu                       Spor Yöneticiliği                                bora_cavuşaglu@hotmail.com          17350

ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ
Prof.Dr.Salih Cengiz                            Enstitü Koordinatörü                       cengizs@istanbul.edu.tr                    22806
Araş.Gör. Sharon Sibel Bolle             Enstitü Koordinatörü Yardımcısı    sibelbolle@gmail.com                        22839
Araş.Gör. Zeynep Türkmen               Enstitü Koordinatörü Yardımcısı    zturkmen@stanbul edu.tr                 22839

KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Doç.Dr.Rengin Demir                          Enstitü Koordinatörü       rengindemir@yahoo.com                                 29553

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Prof. Dr.N.Emel Derviş                        Meslekyüksekokul Koordinatörü    emeld@istanbul.edu.tr                    30228

ORMANCILIK MESLEKYÜKSEKOKULU
Öğretim Görevlisi Zübeyde Bülbül    Meslekyüksekokul Koordinatörü    zubeyde.bulbul@istanbul.edu.tr    25023