Hakkımızda

Genel Bilgi 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın uluslararasılaşma faaliyetlerinin kurumsallaşma süreci, Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’nun 1989 yılında  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre uluslararası akademik etkinlikleri düzenlemek, geliştirmek ve gerçekleşmesine yardımcı olmak üzere kurulmasıyla başlamıştır. Bugün Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi olarak  İstanbul Üniversitesi Senatosunun 28.07.2016 tarih ve 13 sayılı Yönergesi’ne göre  faaliyet göstermektedir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Birim çatısı altında İkili – Çoklu İlişkiler Koordinatörlüğü, Erasmus Koordinatörlüğü, Mevlana Koordinatörliğü ve Farabi Koordinatörlüğü yer almaktadır. İlgili koordinatörlükler öğrenci / öğretim üyesi ve idari personelin değişiminin yanında, her türlü akademik işbirliği ve ortaklıklar için de üniversitemizin tüm birimlerine destek olmaktadır.